...always light is | ... vždy je svetlo

In life, there are some cloudy days...
...
V živote sa často stáva, že sa zamračí...
... yet happiness can be found when you know that behind every dark cloud...
...
... ale napriek tomu existuje radosť z toho, že za každým tmavým mrakom...


...always light is.
...
... sa skrýva svetlo.

© I.V.

Comments