Green symphony | Zelená symfónia


We are so addicted to green that we wouldn't survive a day without it. We are picking green and walking on it even without noticing. But nature is wise enough to impress us every year with its amazing green coat again. Green is a nature's symphony. Have a listen...
...
Tak veľmi sme od zelenej závislí, že by sme inak neprežili. Trháme ju, kráčame po nej bez toho, aby sme si to príliš uvedomovali. Príroda to však vie, práve preto si z nej uvila taký impozantný plášť a zvolila si ju pre tóny svojej nehynúcej symfónie. Pokochajte sa jej príjemnou melódiou...

© I.V.

Comments