Traveling in time in Prague | Cestovanie v čase v Prahe

About Prague again today. It is one of those wonderful vintage cities (if you rather decide not to notice hundreds of tourists and all that big city rush). Let's take a look to all its charming corners that can take us, at least through photography, a few years back in time. 
...
Dnes opäť o Prahe. Práve ona je ešte jedným z tým miest, kde (ak si odmyslíte stovky turistov a všeobecný ruch) panuje to úžasné čaro starých čias. Prezrite si teraz všetky jej okúzľujúce zákutia, ktoré aspoň prostredníctvom fotografií vedia preniesť o pár rokov späť.


© I.V.

Comments