Time of lights | Čas svetiel

It's time of lights again, either of those on the christmas trees and of the different, infinite ones inside us too. Let following pictures fill you up with light that spreads everywhere and makes your home joyful. Merry Christmas everyone!
...
Opäť prišiel čas svetiel, minimálne tých na vianočnom stromčeku, ale snáď aj iných, neuhasiteľných svetiel kdesi vo vnútri. Tak nech vás nasledujúce fotografie naplnia teplom, ktoré sa bude šíriť stále ďalej a možno i do vášho domova prinesie trochu vianočného potešenia. Krásne Vianoce všetkým!

© I.V.

Comments