When streets dress over | Keď sa ulice vyparádia

It's such a wonderful time of the year when (city) streets dress up into the pink color first and then rain their petals on passsers-by when they disrobe. Isn't it a great moment to capture?
...
(Nielen) v mestách nastane zjari to výnimočné obdobie, keď sa ulice najprv vyparádia do ružovej a potom okoloidúcich zasypávajú svojimi jemnými lupeňmi, keď sa z nej vyzliekajú. A to je jednoznačne moment hodný zvečnenia.

© I.V.

Comments