The most beautiful sunrise in Miami | Ten najkrajší východ slnka v Miami

We spent so little time in Miami, that I simply can't write down the list of places worth visiting. However, you can still enjoy the photos I've taken there. They smell like the ocean.
...
V Miami sme pobudli tak krátko, že o tomto meste veru nemôžem spísať zaujímavosti ani pamiatky, ktoré stoja za návštevu. Napriek tomu si stále môžete vychutnať naše fotografie, ktoré voňajú oceánom.

This baywatch tower is one of the few things that ensured us that we are still in the USA. The rest is purely hispanic.
...
To, že ste stále v USA, pripomenie ako jedna z mála vecí takáto búdka pre plavčíka. Všetko ostatné sa prihovára v španielčine.


On the second morning, we went to the beach early. What the following moments had in storage for us, just took our breath right away with its beauty.
...
Na druhý deň sme sa skoro ráno vybrali na pláž. To, čo si pre nás nasledujúce momenty pripravili, nám vyrazilo dych svojou nádherou. 

 

When walking through night streets, expect bright lights everywhere. You're in Miami Beach!
...
Prechádzku nočnými ulicami osvetľujú jasné svetlá. Veď sme predsa na Miami Beach!


If you still don't have enough of Miami atmosphere, watch this video:
...
Ak ste sa ešte stále nenabažili miamskej atmosféry, toto video stojí za pozretie:

© I.V.

Comments